КБ Публикум - Балансиран

2018 Финансиски извештаи за фондот
2017 Финансиски извештаи за фондот
2016 ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ФОНДОТ
2015 ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ФОНДОТ