КБ Публикум - Балансиран

2020 ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ФОНДОТ
2019 ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ФОНДОТ
2018 Финансиски извештаи за фондот
2017 Финансиски извештаи за фондот
2016 ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ФОНДОТ