Датум на вреднување : 11.04.2024

ФондЦена на уделНето имот (NAV)Дневна променаОПГ
КБ ПУБЛИКУМ Балансиран201,6579740770580,19-0.17 %2.18 %6.28 %9.26 %12.17 %6.46 %
КБ ПУБЛИКУМ Обврзници147,0490450713966,85-0.09 %-0.14 %1.48 %5.07 %8.98 %1.49 %
КБ ПУБЛИКУМ Паричен137,88592736428769,100.01 %0.13 %0.60 %1.24 %2.27 %0.69 %
КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10300,7353993158312,01-0.04 %4.94 %12.32 %16.62 %21.28 %14.59 %
КБ ПУБЛИКУМ Акции109,1761189137896,25-0.23 %2.00 %5.92 %11.78 %11.01 %5.60 %
КБ ПУБЛИКУМ Златен фонд93,5803352765241,051.64 %14.63 %16.35 %17.27 %-0.28 %9.86 %

Последни соопштенија

Соопштение

Почитувани, Согласно член 8, став 4, точка 4 од Правилникот за кадровска, техничка и организациона

Повеќе

Соопштение

Почитувани, Согласно член 8, став 4, точка 4 од Правилникот за кадровска, техничка и организациона

Повеќе

Соопштение

Почитувани, Согласно член 8, став 4, точка 4 од Правилникот за кадровска, техничка и организациона

Повеќе

Соопштение

Почитувани клиенти, Со задоволство ја споделуваме информацијата која за КБ Публикум инвест АД Скоп

Повеќе

Новости