Датум на вреднување : 21.10.2020

ФондЦена на уделНето имот (NAV)Дневна променаОПГ
КБ ПУБЛИКУМ Балансиран163,6115444564739,09-0.11 %-0.64 %-0.58 %5.30 %0.15 %-3.72 %
КБ ПУБЛИКУМ Обврзници152,9606188570579,63-0.09 %-0.70 %-0.78 %2.67 %0.03 %-0.35 %
КБ ПУБЛИКУМ Паричен129,36933796385530,280.00 %0.11 %0.33 %0.72 %1.59 %1.29 %
КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10184,6994631249349,21-0.22 %-2.45 %2.97 %10.30 %7.77 %-4.12 %

Последни соопштенија

Известување

Почитувани, Друштвото за управување со инвестициски фондови КБ Публикум инвест АД Скопје ги извест

Повеќе

Соопштение

ЗАВРШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ - МБИ 10 Друштвото за управување со и

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ - МБИ 10 Друштвото за управување со инвестициски фо

Повеќе

CRO INVEST

CRO INVEST Осигурување со врзување за цената на уделите на отворениот инвестициски фонд КБ Публику

Повеќе

Новости