Датум на вреднување : 12.12.2018

ФондЦена на уделНето имот (NAV)Дневна променаОПГ
КБ ПУБЛИКУМ Балансиран152,1120396412618,160.28 %-1.09 %-0.61 %-0.43 %3.88 %4.08 %
КБ ПУБЛИКУМ Обврзници145,2577152183970,780.11 %-0.45 %-0.06 %0.91 %0.12 %0.48 %
КБ ПУБЛИКУМ Паричен125,16612600658265,840.01 %0.17 %0.51 %1.05 %2.19 %2.09 %
КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10145,5797280731623,560.67 %-1.92 %1.77 %9.74 %36.84 %35.40 %

Последни соопштенија

Соопштение

ЗАВРШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ - МБИ 10 Друштвото за управување со и

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ - МБИ 10 Друштвото за управување со инвестициски фо

Повеќе

CRO INVEST

CRO INVEST Осигурување со врзување за цената на уделите на отворениот инвестициски фонд КБ Публику

Повеќе

Соопштение

Во согласност со член 52 и член 65 од Законот за инвестициски фондови (Службен весник на РМ бр.12/2

Повеќе

Новости