Датум на вреднување : 10.06.2021

ФондЦена на уделНето имот (NAV)Дневна променаОПГ
КБ ПУБЛИКУМ Балансиран187,2241595863754,79-0.07 %2.66 %3.91 %9.78 %13.73 %9.03 %
КБ ПУБЛИКУМ Обврзници157,8386206333417,79-0.07 %0.31 %0.64 %1.35 %2.87 %1.82 %
КБ ПУБЛИКУМ Паричен130,56153634671767,130.01 %0.18 %0.38 %0.73 %1.42 %0.65 %
КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10220,1556824020888,590.27 %4.63 %7.59 %17.90 %24.88 %12.06 %
КБ ПУБЛИКУМ Акции101,435697656673,130.11 %1.65 %////
КБ ПУБЛИКУМ Златен фонд102,9592112957993,971.30 %0.47 %////

Последни соопштенија

Соопштение

ЗАВРШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ – ЗЛАТЕН ФОНД Друштвото за упра

Повеќе

Соопштение

ЗАВРШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ – АКЦИИ Друштвото за управување

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК КБ ПУБЛИКУМ АКЦИИ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ - АКЦИИ Друштвото за управување со инвестициски фон

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК КБ ПУБЛИКУМ ЗЛАТЕН ФОНД

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ - ЗЛАТЕН ФОНД Друштвото за управување со инвестицис

Повеќе

Новости