Датум на вреднување : 06.12.2021

ФондЦена на уделНето имот (NAV)Дневна променаОПГ
КБ ПУБЛИКУМ Балансиран189,6935689527333,030.33 %-2.04 %-0.49 %1.12 %11.19 %10.47 %
КБ ПУБЛИКУМ Обврзници158,3598264538753,440.04 %-0.66 %-0.63 %0.34 %1.79 %2.16 %
КБ ПУБЛИКУМ Паричен131,46933179921862,520.00 %0.12 %0.46 %0.72 %1.45 %1.35 %
КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10243,5521910861605,470.17 %-1.32 %0.87 %11.58 %29.52 %23.97 %
КБ ПУБЛИКУМ Акции101,9180147546079,830.58 %-2.31 %0.33 %0.05 %//
КБ ПУБЛИКУМ Златен фонд93,6760231952045,640.85 %-1.34 %3.17 %-9.87 %//

Последни соопштенија

Соопштение

ЗАВРШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ – ЗЛАТЕН ФОНД Друштвото за упра

Повеќе

Соопштение

ЗАВРШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ – АКЦИИ Друштвото за управување

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК КБ ПУБЛИКУМ АКЦИИ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ - АКЦИИ Друштвото за управување со инвестициски фон

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК КБ ПУБЛИКУМ ЗЛАТЕН ФОНД

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ - ЗЛАТЕН ФОНД Друштвото за управување со инвестицис

Повеќе

Новости