Датум на вреднување : 11.05.2021

ФондЦена на уделНето имот (NAV)Дневна променаОПГ
КБ ПУБЛИКУМ Балансиран181,6827578625966,13-0.38 %0.99 %1.88 %8.80 %14.59 %5.81 %
КБ ПУБЛИКУМ Обврзници156,8656202409381,90-0.31 %-0.04 %0.43 %1.34 %4.60 %1.19 %
КБ ПУБЛИКУМ Паричен130,33143350836167,770.00 %0.12 %0.31 %0.67 %1.39 %0.47 %
КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10209,4390791272771,82-0.46 %2.58 %1.08 %13.02 %14.24 %6.60 %
КБ ПУБЛИКУМ Златен фонд102,295881030869,45-0.18 %2.39 %////

Последни соопштенија

Соопштение

ЗАВРШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ – ЗЛАТЕН ФОНД Друштвото за упра

Повеќе

Соопштение

ЗАВРШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ – АКЦИИ Друштвото за управување

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК КБ ПУБЛИКУМ АКЦИИ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ - АКЦИИ Друштвото за управување со инвестициски фон

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК КБ ПУБЛИКУМ ЗЛАТЕН ФОНД

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ - ЗЛАТЕН ФОНД Друштвото за управување со инвестицис

Повеќе

Новости