Датум на вреднување : 25.01.2021

ФондЦена на уделНето имот (NAV)Дневна променаОПГ
КБ ПУБЛИКУМ Балансиран174,3544474878448,17-0.12 %2.02 %6.44 %5.96 %0.69 %1.54 %
КБ ПУБЛИКУМ Обврзници155,4396190387759,470.09 %-0.16 %1.56 %0.89 %0.29 %0.27 %
КБ ПУБЛИКУМ Паричен129,79783658615050,440.00 %0.08 %0.32 %0.65 %1.47 %0.06 %
КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10201,4671732804239,520.02 %5.78 %8.79 %10.87 %-0.64 %2.55 %

Последни соопштенија

Известување

Почитувани, Друштвото за управување со инвестициски фондови КБ Публикум инвест АД Скопје ги извест

Повеќе

Соопштение

ЗАВРШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ - МБИ 10 Друштвото за управување со и

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ - МБИ 10 Друштвото за управување со инвестициски фо

Повеќе

CRO INVEST

CRO INVEST Осигурување со врзување за цената на уделите на отворениот инвестициски фонд КБ Публику

Повеќе

Новости