Датум на вреднување : 28.09.2022

ФондЦена на уделНето имот (NAV)Дневна променаОПГ
КБ ПУБЛИКУМ Балансиран164,0599600149013,590.00 %-4.55 %-2.57 %-6.12 %-13.47 %-14.34 %
КБ ПУБЛИКУМ Обврзници126,3660136364293,54-0.13 %-4.57 %-1.27 %-2.63 %-20.68 %-19.81 %
КБ ПУБЛИКУМ Паричен133,23582622801529,010.00 %0.14 %0.25 %0.64 %1.62 %1.28 %
КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10236,9482922794047,790.29 %-4.07 %-3.73 %-5.69 %0.17 %-6.14 %
КБ ПУБЛИКУМ Акции90,2594154702138,801.11 %-6.82 %-4.54 %-9.87 %-9.75 %-12.58 %
КБ ПУБЛИКУМ Златен фонд71,8234233778765,825.41 %-2.84 %-9.65 %-29.87 %-14.08 %-24.82 %

Последни соопштенија

Соопштение

ЗАВРШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ – ЗЛАТЕН ФОНД Друштвото за упра

Повеќе

Соопштение

ЗАВРШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ – АКЦИИ Друштвото за управување

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК КБ ПУБЛИКУМ АКЦИИ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ - АКЦИИ Друштвото за управување со инвестициски фон

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК КБ ПУБЛИКУМ ЗЛАТЕН ФОНД

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ - ЗЛАТЕН ФОНД Друштвото за управување со инвестицис

Повеќе

Новости