Датум на вреднување : 24.09.2020

ФондЦена на уделНето имот (NAV)Дневна променаОПГ
КБ ПУБЛИКУМ Балансиран163,8123442739853,89-0.09 %-0.31 %1.13 %8.56 %-0.36 %-3.61 %
КБ ПУБЛИКУМ Обврзници154,0962190703573,28-0.03 %0.12 %0.31 %4.23 %0.56 %0.39 %
КБ ПУБЛИКУМ Паричен129,24133618390693,560.00 %0.12 %0.34 %0.75 %1.63 %1.19 %
КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10187,0322661700599,65-0.73 %4.44 %6.37 %26.41 %3.98 %-2.91 %

Последни соопштенија

Известување

Почитувани, Друштвото за управување со инвестициски фондови КБ Публикум инвест АД Скопје ги извест

Повеќе

Соопштение

ЗАВРШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ - МБИ 10 Друштвото за управување со и

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ - МБИ 10 Друштвото за управување со инвестициски фо

Повеќе

CRO INVEST

CRO INVEST Осигурување со врзување за цената на уделите на отворениот инвестициски фонд КБ Публику

Повеќе

Новости