Датум на вреднување : 01.12.2022

ФондЦена на уделНето имот (NAV)Дневна променаОПГ
КБ ПУБЛИКУМ Балансиран171,1101557702089,940.40 %3.18 %1.19 %-1.25 %-9.51 %-10.65 %
КБ ПУБЛИКУМ Обврзници131,3072141733823,120.35 %3.69 %1.42 %-0.39 %-16.93 %-16.68 %
КБ ПУБЛИКУМ Паричен133,84253119931878,340.01 %0.15 %0.58 %0.82 %1.83 %1.75 %
КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10237,2262873689342,310.18 %-1.33 %-2.52 %-6.64 %-2.34 %-6.03 %
КБ ПУБЛИКУМ Акции95,4208165819329,00-0.14 %2.46 %1.70 %-4.39 %-5.93 %-7.58 %
КБ ПУБЛИКУМ Златен фонд84,9920310882145,762.98 %14.74 %24.51 %-3.23 %-8.71 %-11.04 %

Последни соопштенија

Соопштение

ЗАВРШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ – ЗЛАТЕН ФОНД Друштвото за упра

Повеќе

Соопштение

ЗАВРШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ – АКЦИИ Друштвото за управување

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК КБ ПУБЛИКУМ АКЦИИ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ - АКЦИИ Друштвото за управување со инвестициски фон

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК КБ ПУБЛИКУМ ЗЛАТЕН ФОНД

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ - ЗЛАТЕН ФОНД Друштвото за управување со инвестицис

Повеќе

Новости