Датум на вреднување : 26.11.2020

ФондЦена на уделНето имот (NAV)Дневна променаОПГ
КБ ПУБЛИКУМ Балансиран169,7361459952907,72-0.07 %4.11 %3.30 %5.72 %1.69 %-0.12 %
КБ ПУБЛИКУМ Обврзници155,5810191895181,44-0.05 %1.67 %1.19 %2.53 %1.35 %1.35 %
КБ ПУБЛИКУМ Паричен129,53973514573973,040.00 %0.11 %0.34 %0.69 %1.56 %1.42 %
КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10188,8494589156974,880.19 %2.36 %5.52 %4.45 %3.09 %-1.96 %

Последни соопштенија

Известување

Почитувани, Друштвото за управување со инвестициски фондови КБ Публикум инвест АД Скопје ги извест

Повеќе

Соопштение

ЗАВРШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ - МБИ 10 Друштвото за управување со и

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ - МБИ 10 Друштвото за управување со инвестициски фо

Повеќе

CRO INVEST

CRO INVEST Осигурување со врзување за цената на уделите на отворениот инвестициски фонд КБ Публику

Повеќе

Новости