Датум на вреднување : 04.03.2021

ФондЦена на уделНето имот (NAV)Дневна променаОПГ
КБ ПУБЛИКУМ Балансиран179,1984560437203,28-0.12 %1.51 %5.03 %8.74 %5.11 %4.36 %
КБ ПУБЛИКУМ Обврзници156,3993189527039,54-0.09 %0.08 %0.53 %1.40 %1.42 %0.89 %
КБ ПУБЛИКУМ Паричен130,03743525734248,610.00 %0.11 %0.35 %0.69 %1.46 %0.24 %
КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10206,1391739167786,59-0.16 %1.72 %9.61 %14.00 %1.35 %4.93 %

Последни соопштенија

Известување

Почитувани, Друштвото за управување со инвестициски фондови КБ Публикум инвест АД Скопје ги извест

Повеќе

Соопштение

ЗАВРШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ - МБИ 10 Друштвото за управување со и

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ - МБИ 10 Друштвото за управување со инвестициски фо

Повеќе

CRO INVEST

CRO INVEST Осигурување со врзување за цената на уделите на отворениот инвестициски фонд КБ Публику

Повеќе

Новости