Датум на вреднување : 26.07.2021

ФондЦена на уделНето имот (NAV)Дневна променаОПГ
КБ ПУБЛИКУМ Балансиран185,8400612452561,290.01 %-0.39 %2.92 %6.33 %12.94 %8.23 %
КБ ПУБЛИКУМ Обврзници159,1991209263840,190.01 %0.36 %1.56 %2.35 %3.32 %2.70 %
КБ ПУБЛИКУМ Паричен130,66373497053935,740.00 %0.01 %0.32 %0.65 %1.32 %0.72 %
КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10220,5381796793939,12-0.08 %2.39 %7.02 %9.50 %21.37 %12.25 %
КБ ПУБЛИКУМ Акции100,1772107390418,480.02 %-0.99 %0.38 %///
КБ ПУБЛИКУМ Златен фонд93,3819114379677,430.91 %-1.31 %-7.45 %///

Последни соопштенија

Соопштение

ЗАВРШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ – ЗЛАТЕН ФОНД Друштвото за упра

Повеќе

Соопштение

ЗАВРШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ – АКЦИИ Друштвото за управување

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК КБ ПУБЛИКУМ АКЦИИ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ - АКЦИИ Друштвото за управување со инвестициски фон

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК КБ ПУБЛИКУМ ЗЛАТЕН ФОНД

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ - ЗЛАТЕН ФОНД Друштвото за управување со инвестицис

Повеќе

Новости