КБ Публикум - Новости

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Друштвото за управување со инвестициски фондови КБ Публикум инвест АД Скопје, со седиште на ул. Св. Кирил и Методиј бр.50, Скопје, е лидер на пазарот на инвестициски фондови во Република Македонија. Поради понатамошен развој, Друштвото има потреба од кандидат за следнава работна позиција:

Самостоен референт проценувач на имот на фондови.

Комплетната содржана на огласот можете да ја погледнете на следниот линк.