КБ Публикум - Новости

НОВА понуда од Комерцијална банка во соработка со КБ Публикум инвест и Тригла Осигурување Живот - „Инвестициско осигурување на живот“ за безгрижна финансиска иднина.

Понудата на современи и атрактивни финансиски производи на Комерцијална банка сега е збогатена со нов продукт – „Инвестициско осигурување на живот“. Испланирај ја својата финансиска иднина и оствари ги твоите финансиски цели со помош на стручните совети од нашите вработени.

„Инвестициско осигурување на живот“ е плод на соработката на Комерцијална банка со Триглав Осигурување Живот АД Скопје и со КБ Публикум инвест. Банката ти нуди полиса за животно осигурување од Триглав Осигурување Живот АД Скопје која вклучува можност за атрактивна заработка преку инвестирање во удели во инвестицискиот фонд КБ Публикум - Балансиран.

Ако активно размислуваш за твојата финансиска иднина, ти нудиме атрактивни полиси согласно твоите можности и очекувања:

- Инвестициско ризико осигурување и

- Инвестициско осигурување живот со двојно осигурена сума во случај на смрт

Избери „Инвестициско осигурување на живот“ по твоја желба и обезбеди загарантирана исплата на осигурената сума и на остварениот принос од твоите инвестиции.

Дознај повеќе и избери го моделот што најмногу ти одговара на следниот линк: https://kb.mk/osiguruvanje.nspx