КБ Публикум - Новости

Почитувани,

Друштвото за управување со инвестициски фондови КБ Публикум инвест АД Скопје ги известува своите клиенти дека обработката на личните податоци за целите на исполнување на законската обврска од областа на спречувањето на перење пари и финансирање на тероризам почнувајќи од 20.08.2020 година ќе ја врши преку надворешна софтверска платформа во согласност со Законот за заштита на личните податоци.

Доколку имате прашања можете да ни се обратите на телефонскиот број +389 (0)2 3204 490 или на следниот e-mail: info@kbpublikum.com.mk

Со Почит,

КБ Публикум инвест АД Скопје